Polityka prywatności

Warunki / Prywatność i ciasteczka internetowe Aktualizowane 4 czerwca 2018 r. Aspanishlife S.L. Szanuje prywatność odwiedzających naszą stronę i zapewnia poufność danych osobowych, które nam przekazujesz. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach dotyczących prywatności. Które firmy należą do Aspanishlife SL: • IPM Hiszpania • IPM Booking • IPM Holiday Homes • IPM Travel Service • IPP Homes • IPP Center Hiszpania • Una Casa España • 2 dom Kup Hiszpania • 2 Dom Hiszpania • 1 Haus Kaufen Hiszpania • 2 Dom Hiszpania • Wydarzenia sportowe Hiszpania • Sport Łączenie ludzi • Sport Connect People Ponadto wszystkie firmy wymienione na stronie internetowej podlegają niniejszym ogólnym warunkom. Zastrzeżenie internetowe, przepisy dotyczące prywatności i pliki cookie mają na celu: wszystkie powyższe nazwy i wszystkie firmy wymienione na stronie internetowej. Treść: Informacje zamieszczone na tej stronie zostały opracowane z ostrożnością przez Aspanishlife S.L. Aspanishlife S.L. nie może zagwarantować poprawności lub kompletności. Informacje reprodukowane na tej stronie są jedynie orientacyjne i mogą zostać zmienione w dowolnym momencie przez Aspanishlife S.L. bez wcześniejszego powiadomienia. Aspanishlife S.L. nie ponosi odpowiedzialności za treść tej strony internetowej i informacje na niej zawarte, ani za jej poprawność i / lub kompletność. Żadne prawa nie mogą pochodzić z danych reprodukowanych na tej stronie. Pod warunkiem wyraźnego pisemnego zezwolenia udzielonego z góry przez Aspanishlife S.L. Aspanishlife S.L. nie może zagwarantować, że strona będzie działać bez błędów lub w sposób ciągły. Prawa autorskie: Dane reprezentowane na tej stronie, takie jak teksty, fotografie, ilustracje, nazwy handlowe i firmowe oraz logo, są własnością Aspanishlife SL lub są prawomocnie używane z Aspanishlife SL, w oparciu o różne prawa własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z witryny nie uprawnia użytkownika do jakichkolwiek praw do praw i / lub danych, o których mowa w niniejszym dokumencie. Powielanie lub powielanie danych na stronie internetowej lub informacji dostarczanych za pośrednictwem Aspanishlife S.L. na tej stronie lub w ruchu e-mailowym jest - wyłącznie do użytku osobistego - pod warunkiem, że Aspanishlife S.L. udzieli wyraźnej pisemnej zgody. Zasady prywatności: Jeśli korzystając z tej strony internetowej, podasz dane osobowe, Aspanishlife S.L. w związku z tymi danymi będzie działać zgodnie z ustawą o ochronie danych (prawo prywatności). Podane dane osobowe będą wykorzystywane przez Aspanishlife S.L. tak, aby mogli ci służyć jak najlepiej. Aspanishlife S.L. nie przekaże danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to wynikiem zobowiązania prawnego lub umowy z Tobą. Aspanishlife S.L. na Twoje żądanie sprawdzą dane osobowe zarejestrowane przez Aspanishlife S.L. i dostosuj dane w razie potrzeby. Informacje, które nam dostarczyłeś, zostaną wykorzystane tylko do tego, aby informować Cię na bieżąco, zanim tak nie będzie. Media społecznościowe: Nasza strona internetowa zawiera przyciski do promowania („lubienia”) lub udostępniania („tweet”) stron internetowych w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter. Przyciski te działają z fragmentami kodu pochodzącymi z Facebooka lub Twittera. Pliki cookie są umieszczane za pomocą tego kodu. Nie mamy na to wpływu. Przeczytaj oświadczenie o ochronie prywatności na Facebooku, Twitterze lub innych portalach społecznościowych (które mogą się regularnie zmieniać), aby przeczytać, co robią z Twoimi (osobistymi) danymi, które przetwarzają za pośrednictwem tych plików cookie. Zebrane informacje są w miarę możliwości zanonimizowane. Informacje są przekazywane do serwisów Twitter, Facebook, Google +, LinkedIn lub innych sieci społecznościowych przechowywanych na serwerach w Stanach Zjednoczonych. LinkedIn, Twitter, Facebook i Google + przestrzegają zasad Tarczy Prywatności i są powiązane z programem Tarczy Prywatności Departamentu Handlu USA. Oznacza to odpowiedni poziom ochrony przetwarzania danych osobowych. Cele przetwarzania danych: Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach: • Udzielenie dostępu do naszej strony internetowej https://bookingcostablanca.com • Wykorzystanie funkcji na naszej stronie internetowej. • Kontaktowanie się z Tobą na żądanie. • uzyskiwanie wglądu w korzystanie z naszej strony internetowej • ulepszanie i ocenianie naszej strony internetowej i usług • umożliwienie wysyłania wiadomości e-mail, drukowania lub udostępniania strony za pośrednictwem sieci społecznościowych, takich jak Facebook i inne media społecznościowe. celów innych niż wymienione powyżej, chyba że wyraziłeś na to wcześniejszą zgodę lub jesteśmy do tego upoważnieni przez prawo. Kategorie danych osobowych: Używamy następujących danych do celów określonych w niniejszym oświadczeniu o prywatności i plikach cookie: • Nazwa firmy i dane (o ile są to dane osobowe) • Dane NAW osoby kontaktowej • Adres e-mail kontakt • kontaktowy numer telefonu Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych do celów innych niż wymienione powyżej, chyba że udzieliłeś nam wcześniejszej zgody lub jesteśmy do tego upoważnieni lub zobowiązani prawem. Kategorie danych osobowych: Używamy następujących danych do celów określonych w niniejszym oświadczeniu o prywatności i plikach cookie: • Nazwa firmy i dane (o ile są to dane osobowe) • Dane NAW osoby kontaktowej • Adres e-mail kontakt • kontaktowy numer telefonu Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych do celów innych niż wymienione powyżej, chyba że wyraziłeś na to wcześniejszą zgodę lub jesteśmy do tego upoważnieni lub zobowiązani przez prawo. Okresy przechowywania: Nie przechowujemy danych dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym oświadczeniu dotyczącym prywatności i plików cookie. Przekazywanie danych stronom trzecim: Nie ujawnimy Twoich danych osobom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne w kontekście wykonania umowy lub jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo. Bezpieczeństwo: Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ograniczenia niewłaściwego wykorzystywania i nieautoryzowanego dostępu do Twoich danych osobowych. Zapewnia to, że tylko niezbędne osoby mają dostęp do twoich danych, że dostęp do danych jest chroniony i że nasze środki bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane. Ponadto używamy certyfikatów SSL do bezpiecznego przesyłania danych i komunikacji. Internetowe pliki cookie: pliki cookie to małe pliki danych, które mogą być automatycznie zapisywane lub odczytywane z urządzenia odwiedzającego (takiego jak komputer, tablet lub smartfon) podczas odwiedzania strony internetowej. Odbywa się to za pomocą przeglądarki internetowej na urządzeniu. Analytics Internet-Cookies: Używamy również plików cookie z Google Analytics, aby zapewnić nam wgląd w sposób korzystania z naszej strony internetowej, dostarczenia nam raportów na temat witryny i dostarczenia nam informacji na temat skuteczności naszych kampanii. Informacje, które uzyskujemy w tym procesie, w tym adres twojego komputera (adres IP), będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Zawarliśmy umowę o przetwarzanie z Google, w której określono umowy dotyczące obsługi zebranych danych. W tym miejscu nie zezwalaliśmy Google na korzystanie z informacji uzyskanych dla innych usług Google. Google może również przekazywać informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo, lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Nie mamy na to żadnego wpływu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google Analytics można znaleźć w Polityce prywatności Google oraz w Polityce prywatności Google Analytics. Włącz lub wyłącz Internet-Cookies: Możesz ustawić swoją przeglądarkę, aby akceptowała przechowywanie plików cookie tylko za Twoją zgodą. Należy pamiętać, że wiele witryn nie działa optymalnie, gdy pliki cookie są wyłączone. Usuwanie ciasteczek internetowych: Wiele plików cookie ma datę ważności. Jeśli ustawiona jest data wygaśnięcia, plik cookie jest automatycznie usuwany po wygaśnięciu daty ważności. Możesz także ręcznie usunąć pliki cookie przed datą wygaśnięcia. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku przeglądarki. Strony internetowe osób trzecich: Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności i plików cookie nie ma zastosowania do witryn osób trzecich, do których linki znajdują się na naszej stronie. Nie możemy zagwarantować, że te osoby trzecie będą obsługiwać dane osobowe w sposób niezawodny lub bezpieczny. Zalecamy przeczytanie oświadczeń o ochronie prywatności tych stron przed ich użyciem. Prawa osób, których dane dotyczą: jeśli przekazałeś nam dane osobowe, możesz wysłać do nas prośbę o wyświetlenie, zmianę, przeniesienie lub usunięcie tych danych. Możesz przesłać tę prośbę, wysyłając wiadomość e-mail na adres Rentals@ipmspain.com Korekty dotyczące prywatności i plików cookie: Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej informacji o prywatności i pliku cookie. Zmiany zostaną opublikowane na tej stronie. Zaleca się regularne sprawdzanie tego oświadczenia, abyś był świadomy tych zmian. Dane osobowe urzędu: Oczywiście chętnie pomożemy również w przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z przepisami o ochronie prywatności masz prawo złożyć skargę do osobistego urzędu danych na temat przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych.