Personvernregler

JURIDISK ADVARSEL

https://bookingcostablanca.com/no/

GENERELL INFORMASJON

I samsvar med informasjonsplikten gitt i lov 34/2002 om tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel (LSSI-CE) av 11. juli, er følgende generelle informasjonsdata på denne nettsiden gitt nedenfor: https://bookingcostablanca.com/no/ Eierskapet til dette nettstedet, https://bookingcostablanca.com/no/, (heretter, nettstedet) eies av: BKNG COSTA BLANCA SL, levert med NIF: B06841167, og hvis kontaktinformasjon er: Kontakt e-post: info@bkngcostablanca.com Telefon: +34 865 618 840

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK

Formålet med betingelsene: Nettstedet

Formålet med disse generelle bruksvilkårene (heretter vilkårene) er å regulere tilgangen til og bruken av nettstedet. For formålene med disse vilkårene vil nettstedet forstås som: det ytre utseendet til skjermgrensesnittene, både statisk og dynamisk, det vil si navigasjonstreet; og alle elementene integrert både i skjermgrensesnittene og i navigasjonstreet (heretter Innhold) og alle de tjenestene eller online ressursene som kan tilbys Brukere (heretter Tjenester).

https://bookingcostablanca.com/no/ forbeholder seg retten til å endre, når som helst og uten forvarsel, presentasjonen og konfigurasjonen av nettstedet og innholdet og tjenestene som kan være innlemmet i det. Brukeren erkjenner og aksepterer at https://bookingcostablanca.com/no/ til enhver tid kan avbryte, deaktivere og / eller kansellere noen av disse elementene som er integrert i nettstedet eller tilgang til dem. Brukerens tilgang til nettstedet er gratis og som hovedregel gratis uten at brukeren trenger å gi et vederlag for å kunne nyte det, bortsett fra kostnadene ved tilkobling gjennom telenettet som tilbys av tilgangsleverandøren som brukeren har ansatt.

Brukeren

Tilgang, navigasjon og bruk av nettsiden, samt områdene som er aktivert for å samhandle mellom brukere, og brukeren og https://bookingcostablanca.com/no/, slik som kommentarer og/eller blogger, gir brukerens tilstand, som de aksepterer, fra begynnelsen av å surfe på nettstedet, alle betingelsene som er etablert her, samt deres påfølgende modifikasjoner, uten at det berører anvendelsen av de tilsvarende obligatoriske juridiske forskriftene avhengig av tilfellet. Gitt relevansen av det foregående, anbefales brukeren å lese dem hver gang de besøker nettstedet.

Nettstedet til https://bookingcostablanca.com/no/ gir et stort mangfold av informasjon, tjenester og data. Brukeren påtar seg sitt ansvar for å gjøre en korrekt bruk av nettstedet. Dette ansvaret vil strekke seg til:

En bruk av informasjonen, innholdet og/eller tjenestene og dataene som tilbys av https://bookingcostablanca.com/no/ uten å være i strid med bestemmelsene i disse vilkårene, loven, moral eller offentlig orden, eller på annen måte kan involvere skade på rettighetene til tredjeparter eller selve driften av nettstedet.

Sannheten og lovligheten til informasjonen gitt av brukeren i skjemaene gitt av https://bookingcostablanca.com/no/ for å få tilgang til visse innhold eller tjenester som tilbys av nettstedet. Uansett vil brukeren umiddelbart varsle https://bookingcostablanca.com/no/ om ethvert faktum som tillater feil bruk av informasjonen som er registrert i nevnte skjemaer, slik som, men ikke bare, tyveri, tap eller uautorisert tilgang til identifikatorer og/eller passord, for å fortsette til umiddelbar kansellering

https://bookingcostablanca.com/no/ forbeholder seg retten til å trekke tilbake alle kommentarer og bidrag som bryter loven, respekt for personens verdighet, som er diskriminerende, fremmedfiendtlige, rasistiske, pornografiske, spamming, som forsøker mot ungdom eller barndom, orden eller offentlig sikkerhet eller som etter hans mening ikke er egnet for publisering. I alle fall vil ikke https://bookingcostablanca.com/no/ være ansvarlig for meningene som uttrykkes av brukere gjennom kommentarer eller andre blogging- eller deltakelsesverktøy som kan eksistere.

Bare tilgangen til denne nettsiden innebærer ikke noen form for kommersiell relasjon mellom https://bookingcostablanca.com/no/ og brukeren.

Alltid i samsvar med gjeldende lovgivning, er dette nettstedet rettet mot alle mennesker, uavhengig av deres alder, som kan få tilgang til og/eller bla gjennom sidene på nettstedet.

Nettstedet er hovedsakelig rettet mot brukere bosatt i Spania. https://bookingcostablanca.com/no/ sikrer ikke at nettstedet overholder lovene i andre land, verken helt eller delvis. Hvis brukeren er bosatt eller har sitt hjemsted et annet sted og bestemmer seg for å få tilgang til og/eller navigere på nettstedet, vil han gjøre det på eget ansvar, han må sørge for at slik tilgang og navigering er i samsvar med den lokale lovgivningen som gjelder for ham, ikke påtar seg https://bookingcostablanca.com/no/ noe ansvar som kan oppstå fra nevnte tilgang.

TILGANG OG NAVIGASJON PÅ NETTSIDEN: UTELUKKELSE AV GARANTIER OG ANSVAR

https://bookingcostablanca.com/no/ garanterer ikke kontinuiteten, tilgjengeligheten og nytten av nettstedet, heller ikke innholdet eller tjenestene. https://bookingcostablanca.com/no/ vil gjøre alt mulig for at nettstedet skal fungere korrekt, men det er ikke ansvarlig for eller garanterer at tilgangen til denne nettsiden ikke vil være uavbrutt eller feilfri.

Det er heller ikke ansvarlig eller garanterer at innholdet eller programvaren som kan nås via denne nettsiden, er fri for feil eller forårsaker skade på brukerens datasystem (programvare og maskinvare). I intet tilfelle vil https://bookingcostablanca.com/no/ være ansvarlig for tap, skader eller skader av noe slag som oppstår fra tilgang, navigering og bruk av nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, de som er forårsaket av datasystemene eller de forårsaket av introduksjonen av virus.

https://bookingcostablanca.com/no/ er ikke ansvarlig for skader som kan påføres brukere ved feil bruk av denne nettsiden. Spesielt er det ikke ansvarlig på noen måte for fall, avbrudd, mangel eller defekt i telekommunikasjon som kan oppstå.

Det er rapportert at nettstedet til https://bookingcostablanca.com/no/ setter eller kan gjøre tilgjengelig for brukere via lenker (som blant annet lenker, bannere, knapper), kataloger og søkemotorer som lar brukere få tilgang til nettsteder eies og/eller administreres av tredjeparter.

Installasjonen av disse lenkene, katalogene og søkemotorene på nettstedet er ment å lette brukernes søk etter og tilgang til informasjon tilgjengelig på Internett, uten at det anses som et forslag, anbefaling eller invitasjon til å besøke dem.

https://bookingcostablanca.com/no/ tilbyr eller markedsfører ikke av seg selv eller gjennom tredjeparter produktene og/eller tjenestene som er tilgjengelige på nevnte koblede nettsteder.

På samme måte vil den ikke garantere den tekniske tilgjengeligheten, nøyaktigheten, sannheten, gyldigheten eller lovligheten til nettsteder utenfor eiendommen som kan nås via lenkene.

https://bookingcostablanca.com/no/ vil ikke under noen omstendigheter gjennomgå eller kontrollere innholdet på andre nettsteder, og den vil heller ikke godkjenne, undersøke eller godkjenne produktene og tjenestene, innholdet, filene og annet materiale på de nevnte lenkede nettstedene.

https://bookingcostablanca.com/no/ påtar seg ikke noe ansvar for skader som kan oppstå på grunn av tilgang, bruk, kvalitet eller lovlighet av innholdet, kommunikasjonen, meningene, produktene og tjenestene på nettsidene som ikke administreres av https://bookingcostablanca.com/no/ og at de er koblet til på denne nettsiden.

Brukeren eller tredjeparten som lager en hyperkobling fra en nettside på et annet, annet nettsted til nettstedet til https://bookingcostablanca.com/no/ bør vite at:

Reproduksjon - helt eller delvis - av innholdet og/eller tjenestene på nettstedet er ikke tillatt uten uttrykkelig tillatelse fra https://bookingcostablanca.com/no/ . Ingen falsk, unøyaktig eller ukorrekt manifestasjon på nettstedet er tillatt enten. Nettstedet til https://bookingcostablanca.com/no/ , og heller ikke om innholdet og/eller tjenestene dertil.

Med unntak av hyperlenken, vil nettstedet som hyperlenken er etablert på ikke inneholde noe element av denne nettsiden, beskyttet som intellektuell eiendom av det spanske rettssystemet, med mindre det er uttrykkelig autorisert av https://bookingcostablanca.com/no/

Etableringen av hyperkoblingen vil ikke innebære at det eksisterer relasjoner mellom https://bookingcostablanca.com/en/ og eieren av nettstedet som den er laget fra, og heller ikke kunnskap om og aksept av innholdet, tjenestene og/eller aktivitetene tilbys på nevnte nettside, og omvendt.

Brukeren eller tredjeparten som lager en hyperkobling fra en nettside på et annet, annet nettsted til nettstedet til https://bookingcostablanca.com/no/ bør vite at:

Reproduksjon - helt eller delvis - av innholdet og/eller tjenestene på nettstedet er ikke tillatt uten uttrykkelig tillatelse fra https://bookingcostablanca.com/no/

Med unntak av hyperkoblingen, vil nettstedet som hyperkoblingen er etablert på ikke inneholde noe element av denne nettsiden, beskyttet som intellektuell eiendom av det spanske rettssystemet, med mindre det er uttrykkelig autorisert av https://bookingcostablanca.com/no/ av innhold, tjenester og/eller aktiviteter som tilbys på nevnte nettside, og vice versa.

INTELLEKTUELL OG INDUSTRIELL EIENDOM

https://bookingcostablanca.com/no/ er i seg selv eller som en erverver eier av alle immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter til nettstedet, samt elementene deri (som eksempler og ikke uttømmende, bilder, lyd, lyd, video, programvare eller tekster, varemerker eller logoer, fargekombinasjoner, struktur og design, valg av materialer, dataprogrammer som er nødvendige for drift, tilgang og bruk, etc.). De vil derfor være verk beskyttet som åndsverk av det spanske rettssystemet, som gjelder både spanske og fellesskapsbestemmelser på dette feltet, så vel som internasjonale traktater knyttet til saken og signert av Spania.

Alle rettigheter forbeholdt. I kraft av bestemmelsene i åndsverkloven er reproduksjon, distribusjon og offentlig kommunikasjon, inkludert metoden for å gjøre dem tilgjengelige, av hele eller deler av innholdet på denne nettsiden, uttrykkelig forbudt for kommersielle formål. i enhver støtte og på noen tekniske måte, uten tillatelse fra https://bookingcostablanca.com/no/ 

Brukeren godtar å respektere de intellektuelle og industrielle rettighetene til https://bookingcostablanca.com/no/ . Du kan se elementene på nettstedet eller til og med skrive ut, kopiere og lagre dem på datamaskinens harddisk eller på et hvilket som helst annet fysisk medium så lenge det er utelukkende for personlig bruk. Brukeren kan imidlertid ikke slette, endre eller manipulere noen beskyttelsesenhet eller sikkerhetssystem som ble installert på nettstedet.

I tilfelle brukeren eller tredjeparten mener at noe av innholdet på nettstedet utgjør et brudd på rettighetene til beskyttelse av åndsverk, må de umiddelbart varsle https://bookingcostablanca.com/en/ via kontaktdataene til delen GENERELL INFORMASJON i denne juridiske merknaden og generelle vilkår for bruk.

JURIDISKE HANDLINGER, GJELDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKSJON

https://bookingcostablanca.com/no/ forbeholder seg retten til å inngi sivile eller kriminelle handlinger som den anser som nødvendig for feil bruk av nettstedet og innholdet, eller for brudd på disse vilkårene.

Forholdet mellom brukeren og https://bookingcostablanca.com/en/ vil bli styrt av gjeldende forskrifter og gjeldende i det spanske territoriet. Skulle det oppstå uenighet i forhold til tolkningen og/eller anvendelsen av disse vilkårene, vil partene sende sine konflikter til ordinær jurisdiksjon, underkaste seg de tilsvarende dommere og domstoler i samsvar med loven. Siste endring:

8. november 2021

PERSONVERN

Med respekt for bestemmelsene i gjeldende lovgivning, forplikter https://bookingcostablanca.com/no/ (heretter også nettstedet) seg til å iverksette nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak, i henhold til sikkerhetsnivået som er passende for risikoen for dataene som samles inn.

Lover inkludert i denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen er tilpasset gjeldende spanske og europeiske forskrifter angående beskyttelse av personopplysninger på internett. Spesielt respekterer den følgende regler:

Forordning (EU) 2016/679 fra Europaparlamentet og Rådet, av 27. april 2016, om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og fri sirkulasjon av disse dataene (RGPD).

Kongelig resolusjon 1720/2007, av 21. desember, som godkjenner forskriften for utvikling av organisk lov 15/1999, av 13. desember, om beskyttelse av personopplysninger (RDLOPD).

Lov 34/2002 av 11. juli om tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel (LSSI-CE).

Organisk lov 3/2018 av 5. desember (LOPDGDD).

Identiteten til den som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger

Personen som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene samlet på https://bookingcostablanca.com/en/ er BKNG COSTA BLANCA S.L levert med NIF: B06841167 (heretter Ansvarlig for behandlingen). Kontaktinformasjonen deres er som følger:

Kontakt e-post: info@bkngcostablanca.com Telefon: +34 865 618 840

Prinsipper som gjelder for behandling av personopplysninger

Behandlingen av brukerens personopplysninger vil være underlagt følgende prinsipper fastsatt i artikkel 5 i RGPD:

Prinsippet om lovlighet, lojalitet og åpenhet: samtykke fra brukeren vil være nødvendig til enhver tid, før fullstendig gjennomsiktig informasjon om formålene som personopplysningene samles inn for.

Prinsipp for formålsbegrensning: personopplysninger vil bli samlet inn for spesifikke, eksplisitte og legitime formål.

Prinsipp for dataminimering: personopplysningene som samles inn vil kun være de som er strengt nødvendige i forhold til formålene de behandles for.

Nøyaktighetsprinsippet: personopplysninger må være nøyaktige og alltid oppdaterte.

Prinsipp for begrensning av bevaringsperioden: personopplysninger vil bare bli oppbevart på en måte som tillater identifikasjon av brukeren i den tiden som er nødvendig for formålet med behandlingen.

Prinsippet om integritet og konfidensialitet: personopplysninger vil bli behandlet på en måte som garanterer deres sikkerhet og konfidensialitet.

Proaktivt ansvarsprinsipp: Databehandleren vil være ansvarlig for å sikre at prinsippene ovenfor overholdes.

Kategorier av personopplysninger

Datakategoriene som behandles i https://bookingcostablanca.com/no/ er kun identifiserende data. Ikke i noe tilfelle behandles spesielle kategorier av personopplysninger i henhold til artikkel 9 i RGPD.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er samtykke. https://bookingcostablanca.com/no/ forplikter seg til å innhente brukerens uttrykkelige og verifiserbare samtykke for behandling av deres personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål. Brukeren har rett til å trekke tilbake sitt samtykke når som helst. Det vil være like enkelt å trekke tilbake samtykket som det er å gi det. Som en generell regel vil tilbaketrekking av samtykke ikke betinge bruken av nettstedet. Ved anledninger der brukeren må eller kan oppgi dataene sine gjennom skjemaer for å forespørre, be om informasjon eller av grunner knyttet til innholdet på nettstedet, vil de bli informert om utfylling av noen av dem er obligatorisk fordi de er avgjørende for riktig utvikling av den utførte operasjonen.

Formål med behandlingen som personopplysningene er bestemt til

Personopplysninger samles inn og administreres av https://bookingcostablanca.com/no/ for å lette, fremskynde og oppfylle forpliktelsene som er etablert mellom nettstedet og brukeren eller opprettholdelse av forholdet etablert i skjemaene som sistnevnte fyller ut eller å delta på en forespørsel eller henvendelse. På samme måte kan dataene brukes til kommersielle, personaliserings-, operasjonelle og statistiske formål, og aktiviteter i selskapsformålet til https://bookingcostablanca.com/no/ , samt for utvinning, lagring av data og markedsføringsstudier for tilpasse innholdet som tilbys til brukeren, samt forbedre kvaliteten, driften og navigasjonen på nettstedet. På det tidspunktet personopplysningene innhentes, vil brukeren bli informert om det spesifikke formålet eller formålene med behandlingen som personopplysningene skal brukes til; det vil si bruken eller brukene som vil bli gitt til informasjonen som samles inn.

Oppbevaringsperioder for personopplysninger

Personopplysninger vil bare bli oppbevart i minimumstiden som er nødvendig for formålene med behandlingen, og i alle fall bare i følgende periode: Tiden som er nødvendig for å overholde de avtalte aktivitetene, eller til brukeren ber om at de slettes. På det tidspunktet personopplysningene innhentes, vil brukeren bli informert om perioden personopplysningene vil bli oppbevart i eller, når det ikke er mulig, kriteriene som brukes for å bestemme denne perioden.

Mottakere av personopplysninger

Brukerens personopplysninger vil ikke bli delt med tredjeparter.

I alle fall, på det tidspunktet personopplysningene innhentes, vil brukeren bli informert om mottakerne eller kategoriene av mottakere av personopplysningene.

Personopplysninger om mindreårige

Med respekt for bestemmelsene i artikkel 8 i RGPD og 13 i RDLOPD, kan bare de over 14 år gi sitt samtykke til behandling av personopplysningene deres på en lovlig måte gjennom https://bookingcostablanca.com/no/ . For mindreårige under 14 år vil samtykke fra foreldre eller foresatte være nødvendig for behandlingen, og dette vil kun anses lovlig i den utstrekning de har autorisert det.

Hemmelighold og sikkerhet for personopplysninger

https://bookingcostablanca.com/no/ forplikter seg til å iverksette nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak, i henhold til sikkerhetsnivået som er passende for risikoen for dataene som samles inn, for å garantere sikkerheten til personopplysninger og unngå ødeleggelse, tap eller utilsiktet eller ulovlig endring av personlige data som er overført, lagret eller på annen måte behandlet, eller uautorisert kommunikasjon eller tilgang til nevnte data. Nettstedet har et SSL (Secure Socket Layer)-sertifikat, som sikrer at personopplysninger overføres trygt og konfidensielt, ettersom dataene overføres mellom serveren og brukeren, og i tilbakemelding, fullstendig kryptert eller kryptert.

Men fordi https://bookingcostablanca.com/no/ ikke kan garantere at internett ikke kan håndheves eller det totale fraværet av hackere eller andre som har uredelig tilgang til personopplysninger, forplikter datakontrolløren seg til å varsle brukeren uten unødig forsinkelse når det er et brudd av sikkerheten til personopplysninger som sannsynligvis vil innebære en høy risiko for fysiske personers rettigheter og friheter. I henhold til bestemmelsene i artikkel 4 i RGPD, forstås et brudd på sikkerheten til personopplysninger som ethvert brudd på sikkerheten som forårsaker ødeleggelse, tap eller utilsiktet eller ulovlig endring av personopplysninger som er overført, lagret eller på annen måte behandlet, eller uautorisert kommunikasjon eller tilgang til nevnte data. Personopplysningene vil bli behandlet konfidensielt av den som er ansvarlig for behandlingen, som forplikter seg til å informere om og garantere gjennom en juridisk eller kontraktsmessig forpliktelse at nevnte konfidensialitet blir respektert av hans ansatte, samarbeidspartnere og enhver person han gir informasjonen til. tilgjengelig. informasjon.

Rettigheter som følger av behandlingen av personopplysninger

Brukeren har ca https://bookingcostablanca.com/no/ og kan derfor utøve følgende rettigheter som er anerkjent i RGPD med den ansvarlige for behandlingen:

Rett til innsyn: Det er brukerens rett til å få bekreftelse på om https://bookingcostablanca.com/no/ behandler deres personopplysninger eller ikke, og i så fall å få informasjon om deres spesifikke personopplysninger og behandlingen at https://bookingcostablanca.com/no/ har laget eller utfører, samt blant annet tilgjengelig informasjon om opprinnelsen til nevnte data og mottakerne av kommunikasjonen som er gjort eller planlagt av disse.

Rett til retting: Det er brukerens rett til å få sine personopplysninger endret som viser seg å være unøyaktige eller, tatt i betraktning formålet med behandlingen, ufullstendige.

Slettingsrett ("retten til å bli glemt"): Det er brukerens rett, forutsatt at gjeldende lovgivning ikke fastslår noe annet, å få slettet personopplysningene deres når de ikke lenger er nødvendige for de formålene som de ble samlet inn. eller traktater; Brukeren har trukket tilbake sitt samtykke til behandlingen og dette har ikke annet rettslig grunnlag; Brukeren motsetter seg behandlingen og det er ingen annen legitim grunn til å fortsette med den; personopplysningene er ulovlig behandlet; personopplysninger må slettes i samsvar med en juridisk forpliktelse; eller personopplysningene er innhentet som et resultat av et direkte tilbud om informasjonssamfunnstjenester til et barn under 14 år. I tillegg til å slette dataene, må den behandlingsansvarlige, tatt i betraktning tilgjengelig teknologi og kostnadene ved bruken av den, iverksette rimelige tiltak for å informere de som er ansvarlige for behandling av personopplysningene om interessepartens anmodning om å slette enhver kobling til disse personopplysningene . Rett til begrensning av behandling: Det er brukerens rett til å begrense behandlingen av sine personopplysninger. Brukeren har rett til å få begrensning av behandlingen når han bestrider nøyaktigheten av hans personlige data; behandlingen er ulovlig; Den ansvarlige for behandlingen trenger ikke lenger personopplysningene, men brukeren trenger dem for å fremsette krav; og når brukeren har motsatt seg behandlingen.

Rett til dataportabilitet: I tilfelle behandlingen utføres på automatiserte måter, vil brukeren ha rett til å motta personopplysninger fra den som er ansvarlig for behandlingen i et strukturert format, til vanlig bruk og mekanisk lesing, og å overføre dem til en annen ansvarlig. av behandlingen. Når det er teknisk mulig, vil databehandleren overføre dataene direkte til den andre behandlingsansvarlige.

Rett til motstand: Det er brukerens rett til ikke å utføre behandlingen av deres personlige data eller å avslutte behandlingen av https://bookingcostablanca.com/no/ .

Rett til ikke å bli gjenstand for en beslutning basert utelukkende på automatisert behandling, inkludert profilering: Det er brukerens rett til ikke å bli gjenstand for en individuell avgjørelse basert utelukkende på automatisert behandling av deres personopplysninger, inkludert profileringen, som eksisterer med mindre gjeldende lovgivning fastslår ellers. Dermed kan brukeren utøve sine rettigheter ved skriftlig kommunikasjon adressert til behandlingsansvarlig med referansen "RGPD - https://bookingcostablanca.com/no/  ", som spesifiserer:

Navn, etternavn på bruker og kopi av DNI. I de tilfellene hvor representasjon er tillatt, vil det også være nødvendig å identifisere personen som representerer Brukeren på samme måte, samt dokumentet som beviser representasjonen. Fotokopien av DNI kan erstattes av andre juridisk gyldige måter som beviser identitet.

Forespørsel med de spesifikke årsakene til forespørselen eller informasjonen du ønsker tilgang til.

Adresse for varslingsformål.

Dato og underskrift av søkeren.

Ethvert dokument som beviser forespørselen du gjør.

Denne forespørselen og alle andre vedlagte dokumenter kan sendes til følgende e-postadresse:

E-post: info@bookingcostablanca.com

Krav til tilsynsmyndigheten

I tilfelle brukeren mener at det er et problem eller brudd på gjeldende regelverk i måten deres personopplysninger behandles på, vil de ha rett til effektiv rettslig beskyttelse og til å fremme et krav til en kontrollmyndighet, spesielt , i staten der du har ditt vanlige opphold, arbeidssted eller stedet for det påståtte lovbruddet. Når det gjelder Spania, er kontrollmyndigheten det spanske byrået for databeskyttelse (http://www.aepd.es).

Det er nødvendig at brukeren har lest og godtar vilkårene for beskyttelse av personopplysninger i denne personvern- og informasjonskapslingspolitikken, samt at han aksepterer behandlingen av sine personopplysninger slik at den ansvarlige for behandlingen kan gå videre til samme i skjemaet, under vilkårene og for formålene som er angitt. Bruken av nettstedet vil innebære aksept av dets retningslinjer for personvern og informasjonskapsler. https://bookingcostablanca.com/no/ forbeholder seg retten til å endre sine retningslinjer for personvern og informasjonskapsler, i henhold til egne kriterier, eller motivert av en lovgivningsmessig, rettsvitenskapelig eller doktrinær endring av det spanske byrået for databeskyttelse. Endringer eller oppdateringer av disse retningslinjene for personvern og informasjonskapsler vil bli eksplisitt varslet til brukeren.

Disse retningslinjene for personvern og informasjonskapsler ble oppdatert 8. november 2021 for å tilpasses EU-parlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger. data og fri sirkulasjon av disse dataene (RGPD)

INFORMASJONSPOLITIKK

Tilgang til denne nettsiden kan innebære bruk av informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små mengder informasjon som lagres i nettleseren som brukes av hver bruker — på de forskjellige enhetene de kan bruke til å navigere — slik at serveren husker viss informasjon som senere og bare serveren som implementerte den vil lese den. Informasjonskapsler letter navigeringen, gjør den mer brukervennlig og skader ikke navigasjonsenheten. Informasjonskapsler er automatiske prosedyrer for å samle inn informasjon angående preferansene bestemt av brukeren under hans besøk på nettstedet for å gjenkjenne ham som en bruker, og tilpasse hans opplevelse og bruk av nettstedet, og kan også for eksempel hjelpe til med å identifisere og løse feil. Informasjonen som samles inn gjennom informasjonskapsler kan inkludere dato og klokkeslett for besøk på nettstedet, sidene som ble vist, tiden brukt på nettstedet og nettstedene som ble besøkt rett før og etter det. Imidlertid lar ingen informasjonskapsel det kontakte brukerens telefonnummer eller andre måter for personlig kontakt. Ingen informasjonskapsel kan trekke ut informasjon fra brukerens harddisk eller stjele personlig informasjon. Den eneste måten brukerens private informasjon er en del av informasjonskapselfilen på, er at brukeren personlig gir denne informasjonen til serveren. Informasjonskapsler som lar deg identifisere en person regnes som personopplysninger. Derfor vil personvernreglene beskrevet ovenfor gjelde for dem. I denne forstand, for bruk av samme, vil samtykke fra brukeren være nødvendig. Dette samtykket vil bli kommunisert, basert på et autentisk valg, tilbudt ved en bekreftende og positiv beslutning, før den første behandlingen, fjernes og dokumentert.

Egne informasjonskapsler

De er disse informasjonskapslene som sendes til brukerens datamaskin eller enhet og administreres eksklusivt av https://bookingcostablanca.com/no/ for best mulig funksjon av nettstedet. Informasjonen som samles inn brukes til å forbedre kvaliteten på nettstedet og dets innhold og din opplevelse som bruker. Disse informasjonskapslene gjør at brukeren kan gjenkjennes som en tilbakevendende besøkende på nettstedet og tilpasse innholdet for å tilby innhold som er tilpasset hennes preferanser. Informasjonen som innhentes refererer for eksempel til antall besøkte sider, språket, stedet hvor IP-adressen brukeren har tilgang fra, antall brukere som har tilgang, hyppigheten og gjentakelsen av besøk, besøkstiden, nettleseren de bruker, operatøren eller typen enhet som besøket er gjort fra. Denne informasjonen brukes til å forbedre nettstedet, og oppdage nye behov for å tilby brukere et innhold og/eller en tjeneste av høyeste kvalitet. Informasjonen samles uansett inn anonymt og trendrapporter på Nettsiden utarbeides uten å identifisere individuelle brukere. Du kan få mer informasjon om informasjonskapsler, informasjon om personvern, eller se beskrivelsen av typen informasjonskapsler som brukes, deres hovedegenskaper, utløpsperiode osv. på følgende lenke(r).

GOOGLE ANALYTICS

Enheten(e) som er ansvarlig for å levere informasjonskapsler kan overføre denne informasjonen til tredjeparter, så lenge det er påkrevd ved lov eller det er en tredjepart som behandler denne informasjonen for nevnte enheter.

Informasjonskapsler for sosiale medier

https://bookingcostablanca.com/no/ inneholder plugins for sosiale nettverk, som gir tilgang til dem fra nettstedet. Av denne grunn kan informasjonskapsler for sosiale nettverk lagres i brukerens nettleser. Innehaverne av nevnte sosiale nettverk

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/no/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=no-419&gl=mx

Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=no

Pinterest: https://policy.pinterest.com/no/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

Deaktiver, avvis og slett informasjonskapsler

Brukeren kan deaktivere, avvise og slette informasjonskapslene - helt eller delvis - installert på enheten hans gjennom konfigurasjonen av nettleseren hans (blant dem er for eksempel Chrome, Firefox, Safari, Explorer). Slik sett kan prosedyrene for å avvise og slette informasjonskapsler variere fra en nettleser til en annen. Følgelig må brukeren se instruksjonene gitt av nettleseren de bruker. I tilfelle du avviser bruken av informasjonskapsler - helt eller delvis - kan du fortsette å bruke nettstedet, selv om bruken av noen av funksjonene kan være begrenset.


Oversatt fra spansk (av Google Translate)