Privacybeleid

Voorwaarden / Privacy en internetcookies Bijgewerkt op 4 juni 2018 Aspanishlife S.L. Respecteert de privacy van bezoekers van onze website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd op een manier die in overeenstemming is met de vereisten in de privacywetgeving. Welke bedrijven behoren tot Aspanishlife SL: • IPM Spanje • IPM Boeking • IPM Holiday Homes • IPM Travel Service • IPP Homes • IPP Center Spanje • Una Casa España • 2e huis Koop spanje • 2e huis Spanje • 1 Haus Kaufen Spanien • 2e huis Spanje • Sportevenementen Spanje • Sports Connecting People • Sports Connect People Bovendien zijn alle op de website genoemde bedrijven onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Internet-disclaimer, privacyregelgeving en cookies zijn gericht op: alle bovengenoemde namen en alle bedrijven die op de website worden vermeld. Inhoud: De informatie op deze website is met zorg samengesteld door Aspanishlife S.L. Aspanishlife S.L. kan de juistheid of volledigheid niet garanderen. De informatie op deze website is slechts indicatief en kan te allen tijde door Aspanishlife S.L. worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving. Aspanishlife S.L. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en / of volledigheid daarvan. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Mits vooraf expliciete schriftelijke toestemming is verleend door Aspanishlife S.L. Aspanishlife S.L. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal werken. Copyright: de gegevens op deze website, zoals teksten, foto's, illustraties, handels- en merknamen en logo's, zijn eigendom van Aspanishlife SL, of zijn geldig in gebruik met Aspanishlife SL, op basis van verschillende intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en handelsmerkrechten. Gebruik van de website geeft de gebruiker geen enkel recht op de rechten en / of gegevens waarnaar hierin wordt verwezen. Reproductie of duplicatie van de gegevens op de website, of van de informatie verstrekt via Aspanishlife S.L., op deze website of in e-mailverkeer is - uitsluitend voor persoonlijk gebruik - op voorwaarde dat Aspanishlife S.L., uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven. Privacyregels: als u, door deze website te gebruiken, persoonlijke gegevens verstrekt, Aspanishlife S.L. zal in verband met deze gegevens werken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Privacywetgeving). De verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt door Aspanishlife S.L. zodat ze u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Aspanishlife S.L., zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit het gevolg is van een wettelijke verplichting of een overeenkomst met u. Aspanishlife S.L. op uw verzoek zullen de persoonlijke gegevens zoals geregistreerd door Aspanishlife S.L. en pas de gegevens waar nodig aan. De informatie die u ons hebt verstrekt, wordt alleen gebruikt om u op de hoogte te houden voordat dit niet de bedoeling is. Sociale media: onze website bevat knoppen om webpagina's te promoten ("liken") of te delen ("tweeten") op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen werken met stukjes code die afkomstig zijn van Facebook of Twitter zelf. Met deze code worden cookies geplaatst. Daar hebben we geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter of andere sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij doen met uw (persoonlijke) gegevens die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgedragen naar en door Twitter, Facebook, Google +, LinkedIn of andere sociale netwerken die zijn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + houden zich aan de Privacy Shield-principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel. Dit impliceert een adequaat beschermingsniveau voor de verwerking van persoonlijke gegevens. Doeleinden van de gegevensverwerking: Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden: • Het verlenen van toegang tot onze website https://bookingcostablanca.com • Het gebruik van de functionaliteiten op onze website. • Contact met u opnemen indien daarom wordt gevraagd. • inzicht verkrijgen in het gebruik van onze website • verbetering en evaluatie van onze website en diensten • het voor u mogelijk maken om een ​​pagina te e-mailen, af te drukken of te delen via sociale netwerken, zoals Facebook en andere sociale media. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan de hierboven genoemde, tenzij u ons uw voorafgaande toestemming hebt gegeven of wij dit wettelijk zijn toegestaan ​​of verplicht zijn. Categorieën van persoonlijke gegevens: We gebruiken de volgende gegevens voor de doeleinden die in deze privacy- en cookieverklaring worden vermeld: • Bedrijfsnaam en gegevens (voor zover dit persoonlijke gegevens zijn) • NAW-gegevens van de contactpersoon • E-mailadres van de contact • Contact telefoonnummer Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden verwerken, tenzij u ons uw voorafgaande toestemming hebt gegeven of als wij dit wettelijk zijn toegestaan ​​of verplicht zijn. Categorieën van persoonlijke gegevens: We gebruiken de volgende gegevens voor de doeleinden die in deze privacy- en cookieverklaring worden vermeld: • Bedrijfsnaam en gegevens (voor zover dit persoonlijke gegevens zijn) • NAW-gegevens van de contactpersoon • E-mailadres van de contact • Contact telefoonnummer Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden verwerken, tenzij u ons uw voorafgaande toestemming hebt gegeven of wij dit wettelijk zijn toegestaan ​​of verplicht zijn. Bewaartermijnen: Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de in deze privacy- en cookieverklaring vermelde doeleinden te bereiken. Verstrekking van gegevens aan derden: wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Beveiliging: we nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke informatie te beperken. Dit zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat toegang tot de gegevens wordt beschermd en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd. Daarnaast gebruiken we SSL-certificaten voor de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie. Internet-cookies: cookies zijn kleine gegevensbestanden die automatisch kunnen worden opgeslagen op of gelezen van het apparaat van de bezoeker (zoals pc, tablet of smartphone) wanneer u een website bezoekt. Dit gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Analytics Internet-cookies: We gebruiken ook cookies van Google Analytics om ons inzicht te geven in hoe onze website wordt gebruikt, om ons rapporten over de website te verstrekken en om ons informatie te verstrekken over de effectiviteit van onze campagnes. De informatie die we in dit proces verkrijgen, inclusief het adres van uw computer (IP-adres), wordt door Google verzonden en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. We hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over de verwerking van de verzamelde gegevens. Hierin hebben we Google niet toegestaan ​​de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-services. Google kan ook informatie overdragen aan derden waar dit wettelijk verplicht is, of wanneer dergelijke derden de informatie namens Google verwerken. We hebben hier geen verdere invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics is te vinden in het Privacybeleid van Google en in het Privacybeleid van Google Analytics. Internet-cookies in- of uitschakelen: u kunt uw browser zo instellen dat cookies alleen met uw toestemming worden opgeslagen. Houd er rekening mee dat veel websites niet optimaal werken wanneer cookies zijn uitgeschakeld. Verwijdering van internetcookies: veel cookies hebben een vervaldatum. Als een vervaldatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de vervaldatum verloopt. U kunt er ook voor kiezen om cookies vóór de vervaldatum handmatig te verwijderen. Raadpleeg de handleiding van uw browser voor meer informatie. Websites van derden: deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die zijn gekoppeld aan onze website. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens op een betrouwbare of veilige manier zullen behandelen. We raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u ze gebruikt. Rechten van betrokkenen: als u ons persoonlijke gegevens hebt verstrekt, kunt u ons een verzoek sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. U kunt dit verzoek indienen door een e-mail te sturen naar rental@ipmspain.com Aanpassingen van privacy- en internetcookieverklaring: Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het wordt aanbevolen om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Autoriteit persoonsgegevens: Uiteraard helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Overeenkomstig de privacywetgeving hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.